Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за предузеће Шамот-Даросава ДОО, Даросава

29. сеп. 2015.

Шифра јавног позива: POZ 4/15

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Привредно друштво у друштвеној својини Шамот-Даросава ДОО, Даросава

(матични број: 07652607)

шифра јавног позива: POZ 4/15

1. Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о заинтересованости (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости) за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Привредно друштво у друштвеној својини Шамот-Даросава ДОО, Даросава (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације.

Подаци о Субјекту приватизације (пословно име, подаци о структури и вредности капитала,  опис и вредност имовине и други подаци од значаја за Субјект приватизације) на који се овај јавни позив односи могу се преузети на следећем линку LINK

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 4/15 - матични број субјекта приватизације“, и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван њега које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3. Образац Писма о заинтересованости који Заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети на следећим интернет странама:

физичка лица

правна лица

Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 29.10.2015. године.

5. Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23

Телефон: 011/3020-800

e-mail: loi@priv.rs

 

Писмо о заинтересованости - физичка лица Писмо о заинтересованости - правна лица
Шамот Даросава доо
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ШАМОТ-ДАРОСАВА ДОО, ДАРОСАВА

Локација:

Партизани

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива