Јавни позив за ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

24. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 157/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

МБ: 07624000

Шифра поступка: JP 157/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Предузећа за производњу и промет арматура ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ, МБ: 07624000 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која испуњавају следећи услов:

  • Да се баве најмање десет година развојем, производњом и продајом прецизних арматура за металне цевне водове за флуид под притиском.

Ако је заинтересовани купац конзорцијум физичких и/или правних лица, неопходно је да испуњава следећи услов:

Да се најмање један члан, или више чланова конзорцијума са укупним учешћем од најмање 51%, бави најмање десет година развојем, производњом и продајом прецизних арматура за металне цевне водове за флуид под притиском, или да има најмање десет година радног искуства у развоју, производњи и продаји прецизних арматура за металне цевне водове за флуид под притиском

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Предузеће за производњу и промет арматура ППТ АРМАТУРЕ АД, АЛЕКСАНДРОВАЦ

Седиште:

Крушевачка 30

Матични број:

07624000

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Структура капитала (ЦРХоВ):

  • Друштвени капитал који није исказан у акцијама - 98,05340% укупног капитала
  • Акцијски капитал - 1,9466% укупног капитала

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

273.481.500 РСД

Уплаћени новчани капитал

273.481.500 РСД 29.06.2006

3. Опис и вредност предметa продаје

Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена вредност капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, износи 1.219.751 евро.

На продају се нуди 70% друштвеног капитала, што чини 68,63738% укупног капитала Друштва.

Влада Републике Србије донела је, дана 13.08.2015. године, Закључак о измени Закључка 05 Број: 023-4445/2015 од 23.04.2015. године, о условном отпису дуга субјекту приватизације, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2014. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета продаје износи 50% процењене вредности капитала који се нуди на продају, односно 418.603  евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива