Јавни позив за „ПУТЕВИ" АД, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

23. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 155/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­ПУТЕВИ“ АД, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

МБ: 08234787

Шифра поступка: JP 155/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације „ПУТЕВИ“ АД, СРЕМСКА МИТРОВИЦА, МБ: 08234787 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала Субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ПУТЕВИ Акционарско друштво за изградњу и одржавање саобраћајница, Сремска Митровица

Седиште:

Стари шор 114, Сремска Митровица

Матични број:

08234787

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSPTSME01236 са укупно 167.975 акција, од чега је:

  • 134.029 акција или 79,79104% капитала у власништву Агенције за приватизацију и
  • 33.946 акција или 20.20896% капитала у власништву осталих акционара.

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал

678.566,11 ЕУР

322.090,99 ЕУР

 

Уплаћени новчани капитал

678.566,11 ЕУР 31.12.2007.

322.090,99 ЕУР 16.09.2009.

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 134.029 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSPTSME01236, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 79,79104% укупног капитала Субјекта приватизације.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број 023-8327/2015 од 06.08.2015. године којим се обавезују државни повериоци да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 172.332,87  евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ПУТЕВИ АД
Стечај

Путеви ад Сремска Митровица

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива