Измена бр. 1 Јавног позива за ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК

22. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 126/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.08.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

ради продаје капитала субјекта приватизације

ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК

МБ:07624034

Шифра поступка: JP 126/15

Јавни позив за јавно прикупљање понуда са јавним надметање ради продаје капитала субјекта приватизације ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК (у даљем тексту: Јавни позив), који је објављен 26.08.2015. године у дневном листу „Политика“, мења се у делу који се односи на рокове за подношење пријава за учешће у Поступку, отварање Главног коверта и коверта са ознаком „Подаци о понуђачу“.

1. У тачки 5. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 26.10.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 9. Јавног позива мења се став 1. и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 28.10.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату у 13:00 часова по београдском времену.“

3. Сви остали подаци који се тичу Јавног позива остају непромењени.

4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Милица Петровић

Вођа пројектног тима

е-mail: petrovicm@priv.rs

Наталија Међедовић

Сарадник за послове приватизације

е-mail: nmedjedovic@priv.rs

5. У случају потребе, Агенција задржава право да измени све или појединачне елементе из Јавног позива.

ППТ-ТМО ад

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК

Локација:

Трстеник

Делатност:

Обрада и превлачење метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива