Јавни позив за „ПОРЕЧЈЕ" ДОО ВУЧЈЕ

18. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 153/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ПОРЕЧЈЕ ДОО ВУЧЈЕ

МБ: 07196245

Шифра поступка: JP 153/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације „ПОРЕЧЈЕ“ ДОО ВУЧЈЕ, МБ: 07196245 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.

Пословно име:

„ПОРЕЧЈЕ“ ДОО ВУЧЈЕ

Матични број:

07196245

Чланови/Сувласници (АПР):

Агенција за приватизацију: удео 100%

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

652.776.130,52 РСД

Уплаћени новчани капитал

652.776.130,52 RSD 30.11.2004

Зависна друштва:

1. Поречје-Пром доо Вучје

2. Porečje-Тrade доо Београд

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје је 100% капитала Субјекта приватизације, у власништву Агенције за приватизацију.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-5097/2015-1 од 06.08.2015. године о условном отпису дуга субјекту приватизације, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2014. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета који се нуди на продају износи 2.533.271,54 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ПОРЕЧЈЕ ДОО
Стечај

Друштво за пољопривредну производњу и прераду Поречје ДОО Вучје

Локација:

Вучје

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива