Јавни позив за АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

18. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 148/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

МБ: 07179049

Шифра поступка: JP 148/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД ДИБ БУЈАНОВАЦ, МБ: 07179049 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продајe капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.

Пословно име:

АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

Матични број:

07179049

Структура капитала (ЦРХоВ):

  • Акционарски фонд а.д Београд…47.93103% (16.263 акција)
  • ПИО Фонд…………………………..10,00000% (3.393 акција)
  • Остали акционари…………………42.06897% (14.274 акција)

УКУПНО:…………………………………….100% (33.930 акција)

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

81.432.000 РСД

Уплаћени новчани капитал

81.432.000 РСД 01.02.2012

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 19.656  акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, што представља 57,93103% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-           16.263 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, у власништву Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 47.93103% укупног капитала Субјекта приватизације и

-           3.393 акција у власништву ПИО Фонда ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број; RSDIBBE29987, што представља 10,00000% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 2.063.647 евра.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета продаје износи једну трећину процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 687.882,33 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије ДИБ Бујновац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива