Јавни позив за ИП РАД АД, БЕОГРАД

14. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 147/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

МБ: 07012209

Шифра поступка: JP 147/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД МБ: 07012209 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

Матични број:

07012209

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSPRADE52586, са укупно 20.312 обичних акција, од чега је 14.188 акција, или 69,85033% капитала у власништву Агенције за приватизацију РС и 6.124 акција или 30,13982% капитала у власништву осталих акционара.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

128.173,74 EUR

Уплаћени новчани капитал

128.173,74 EUR 31.12.2007

3. Опис и вредност предметa продаје

Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 14.188 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSPRADE52586, што представља 69,85033% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи 2.676.068,66 евра.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-8283/2015 од 06.08.2015. године о измени Закључка 05 Број: 023-4103/2015 од 16.04.2015. године о условном отпису дуга субјекту приватизације, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31.12.2014. године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 1.338.034,33 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном

Јавни позив у целости
ИП Рад ад
Контрола

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД )

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива