Јавни позив за КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

11. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 145/15

На основу члана 26. и члана 29. став 2. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 46/2015), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/2014 и 61/2015), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА

МБ: 07219792

Шифра поступка: JP 145/15

Агенција позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације КРУШИК-ПЛАСТИКА АД, ОСЕЧИНА, МБ: 07219792 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: ПРОДАЈА КАПИТАЛА, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина (Варошица)

Седиште:

Пере Јовановића-Комирићанца 35, Oсечина (Варошица)

Матични број:

07219792

Назив делатности:

Производња осталих производа од пластике

 

Структура капитала (ЦРХоВ):

Агенција за приватизацију             89,54042% (159.801 акција)

Акционарски фонд АД Београд       4,42264%     (7.893 акција)

Остали акционари:                           6,03694%   (10.774 акција)

Укупно                                                       100% (178.468 акција)

Основни капитал (АПР):

Уписани новчани капитал:   1.838.257,31 ЕУР

                                                  261.086,07 ЕУР

Уплаћени новчани капитал: 1.838.257,31 ЕУР 31.12.2005.

                                                  261.086,07 ЕУР 06.02.2008.

3. Опис и вредност предмета продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 167.694 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSKRPLE72016 што представља 93,96306% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

  • 159.801 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSKRPLE72016, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 89,54042% укупног капитала Субјекта приватизације и
  • 7.893 акција у власништву Акционарског фонда АД Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSKRPLE72016, што представља 4,42264% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације који је предмет продаје са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 1.015.779,20 евра.

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број: 023-2265/2015 од 05.03.2015. године и Закључак 05 Број: 023-8387/2015 од 06.08.2015. године, којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

4. Почетна цена

Почетна цена за Пакет акција износи једну трећину процењене вредности капитала Субјекта приватизације који је предмет продаје са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 338.593,00 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

Крушик Пластика ад Осечина

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива