Измена бр. 1 Јавног позива за РАФИНЕРИЈА НАФТЕ, БЕОГРАД

11. сеп. 2015.

Шифра поступка: JP 115/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 24.08.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

МБ: 20047844

Шифра поступка: JP 115/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 115/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. додаје се став 3. и гласи:

Влада Републике Србије донела је дана 04.09.2015. године Закључак 05 Број: 023-9329/2015 којим су државни повериоци дужни да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на 31. децембар последње пословне године, ако се у поступку приватизације прода капитал субјекта приватизације.

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: mljuboja@priv.rs

Рафинерија нафте ад
Контрола

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива