Oдржана Друга седница Комисије за Акционарско друштво Недељне новине , Панчево

28. авг. 2015.

шифра поступка ЈП 72/15

Дана 28.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционарско друштво за новинско издавачку делатност «Недељне новине», Панчево, МБ 08779392 - шифра поступка ЈП 72/15.

Комисија је констатовала да су пристигле допуне пријава за учешће достављене у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем («Сл. гласник РС» бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласну донела одлуку да се све три пријаве одобре.

Комисија је отворила коверте са ознаком „Понуда“, достављене од стране три учесника у поступку, и након јавног надметања прогласила учесника Милојка Павловића из Новог Сада условно купцем 87,78055% капитала који је у власништву Агенције за приватизацију и 7,23192% капитала Акционарског фонда ад Београд, а што укупно чини 95,01247% капитала субјекта приватизације Акционарско друштво за новинско издавачку делатност «Недељне новине», Бачка Паланка, док се не прибаве потврде од стране Управе за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медије, Републике Србије, да нема сметњи да се учесник Милојко Павловић прогласи Купцем.

Почетна цена капитала који је предмет продаје према Јавном позиву шифра поступка ЈП 72/15 износила је 21.000,00 ЕУР, док је у поступку јавног надметања постигнута цена у износу од 34.000,00 ЕУР.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Недељне новине а.д.
Акционарски фонд

Недељне новине ад Бачка Паланка

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива