Продат Информативно пропагандни центар Кула ДОО

31. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 88/15

Дана 31.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације  Информативно пропагандни центар Кула ДОО, Кула, матични број: 08138117, на којој је отворена Понуда јединог учесника у поступку чија је Пријава за учешће одобрена од стране Комисије.

 

  1. Комисија је констатовала да је понуда физичког лица Радована Ковача из Куле, достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила учесника Радована Ковача из Куле Купцем 100% капитала који је у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда АД, Београд, што чини 85,4% укупног капитала Субјекта приватизације Информативно пропагандни центар Кула ДОО, Кула.

 

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 3.274,00 евра, а својом понудом учесник Радован Ковач из Куле обавезао се да плати 3.500,00 евра у готовом, ради куповине 100% капитала који је у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда ад Београд, што чини 85,4% укупног капитала Субјекта приватизације Информативно пропагандни центар Кула ДОО, Кула.

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

 

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Видео

Галерија

ИПЦ КУЛА ДОО
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР КУЛА, КУЛА

Локација:

Кула

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива