Јавни позив за привредно друштво МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА ДОО

02. сеп. 2015.

шифра јавног позива: POZ 3/15

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Привредно друштво „МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА“ ДОО, Матарушка Бања

(матични број 07326394)

шифра јавног позива: POZ 3/15

1. Агенција позива све заинтересоване инвеститоре (у даљем тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације, којим ће исказати своје интересовање за приватизацијусубјекта приватизације „МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА“ ДОО, Матарушка Бања (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети на линку овде.

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 3/15 - матични број субјекта приватизације“, и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • основне податке о субјекту приватизације (пословно име, седиште, матични број)
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији (уколико је инвеститор заинтересован за модел продаје имовине, навести која имовина представља предмет интересовања)
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из субјекта приватизације и ван субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде:

Образац за физичка лица

Образац за правна лица

Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Агенције, Београд, Теразије 23, или путем електронске поште на адресу loi@priv.rs, најкасније до 02.10.2015. године.

5. Агенција задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим инвеститорима или трећим лицима.

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити  Агенцији на следећу адресу:

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 23

Телефон: 011/3020-800

e-mail: loi@priv.rs

Писмо о заинтересованости физичка лица Писмо о заинтересованости правна лица преузмите оглас у целости
Стечај

Привредно друштво Матарушка и Богутовачка бања друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Матарушка Бања

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива