Неуспешна продаја капитала предузећа ПОРЕЧЈЕ ДОО ВУЧЈЕ

29. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 43/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ПОРЕЧЈЕ ДОО ВУЧЈЕ - шифра поступка: JP 43/15, проглашен је неуспешним дана 27.08.2015. године од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ПОРЕЧЈЕ ДОО ВУЧЈЕ. 

ПОРЕЧЈЕ ДОО
Стечај

Друштво за пољопривредну производњу и прераду Поречје ДОО Вучје

Локација:

Вучје

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива