Продаја предузећа Панчевац АД Панчево

27. авг. 2015.

Шифра поступка ЈП 70/15

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност «Панчевац, Панчево

 

 

Шифра поступка ЈП 70/15

 

 

Дана 27.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност «Панчевац», Панчево, МБ 08393354 - шифра поступка ЈП 70/15.

 

Комисија је констатовала да су пристигле допуне пријава за учешће достављене у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем («Сл. гласник РС» бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

 

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласну донела одлуку да се ове четири пријаве одобре.

 

Комисија је отворила коверте са ознаком „Понуда“, достављене од стране четири учесника у поступку, и након јавног надметања прогласила учесника „Ауто Центар Зоки“ д.о.о. Панчево, чији је законски заступник Зоран Пешевски из Панчева, купцем 100% капитала који је у власништву Агенције за приватизацију и Акционарског фонда ад Београд, а што укупно чини 90.З0506% капитала субјекта приватизације Акционарског друштва за новинско-издавачку делатност «Панчевац», Панчево.

 

Почетна цена капитала који је предмет продаје према Јавном позиву шифра поступка ЈП 70/15 износила је 54.425,68 ЕУР, док је у поступку јавног надметања постигнута цена у износу од 238.000,00 ЕУР.

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

 

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Видео

Галерија

ЈНИП ПАНЧЕВАЦ АД
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАНЧЕВАЦ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива