Продаја Јавног предузећа „БЦ ИНФО", Бела Црква

25. авг. 2015.

Шифра поступка: ЈП 55/15


САОПШТЕЊЕ

 

ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„БЦ ИНФО“, БЕЛА ЦРКВА

 

Шифра поступка: ЈП 55/15

 

Дана 25.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће „БЦ ИНФО“, Бела Црква - шифра поступка ЈП 55/15.

 

Почетна цена за продају 100% капитала који Општина Бела Црква има у субјекту приватизације Јавно информативно предузеће„БЦ ИНФО“, Бела Црква, према Јавном позиву шифра поступка ЈП 55/15 је износила 18.684,00 евра.

 

У поступку јавног надметања, постигнута је цена у износу од 19.000,00 евра, колико је понудио првопласирани понуђач Јовица Буркић, ЈМБГ: 0611975872547, којег је по овлашћењу заступао адвокат Коста Крчадинац, ЈМБГ: 1910971860014.

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

 

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Видео

Галерија

ЈИП БЦ ИНФО
Контрола

Јавно информативно предузеће БЦ Инфо

Локација:

Бела Црква

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива