Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће ППТ АРМАТУРЕ АД, Александровац

25. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 46/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 24.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала ППТ Арматуре АД, Александровац, шифра пoступка: JP 46/15, који је објављен 27.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

ППТ Арматуре ад
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АРМАТУРА ППТ АРМАТУРЕ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива