Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће НЕВЕНА АД, Лесковац

24. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 37/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 21.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине НЕВЕНА АД, Лесковац, шифра пoступка: JP 37/15, који је објављен 27.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

НЕВЕНА АД
Стечај

Хемијска индустрија Невена ад Лесковац

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива