Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће за информисање ШУМАДИЈА, Аранђеловац

22. авг. 2015.

Шифра поступка ЈП 68/15

САОПШТЕЊЕ

Јавно предузеће за информисање «ШУМАДИЈА», Аранђеловац

Шифра поступка ЈП 68/15

Дана 21.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће за информисање «Шумадија», Аранђеловац, МБ 07122802 - шифра поступка ЈП 68/15.

Комисија је констатовала да су пристигле две пријаве за учешће достављене у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласну донела одлуку да се пријаве одобре.

  • мисија је отворила коверту са ознаком „Понуда“, достављена од стране два учесника у поступку, и након јавног надметања прогласила учесника Сашу Јанковића из Аранђеловца, Купцем 100% капитала који Општина Аранђеловац има у субјекту приватизације Јавно предузеће за информисање «Шумадија», Аранђеловац.

Почетна цена за продају 100% капитала који Општина Аранђеловац има у субјекту приватизације Јавног предузећа за информисање «Шумадија», Аранђеловац, према Јавном позиву шифра поступка ЈП 68/15 је износила 31.380,38 ЕУР, док је у поступку јавног надметања постигнута цена у износу од 34.000,00 ЕУР.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

 

 

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива