Обавештење о поништају Јавног позива за предузеће ТЕХНОХЕМИЈА АД

24. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 19/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 20.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала ТЕХНОХЕМИЈА АД, Београд, шифра пoступка: JP 19/15, који је објављен 26.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

ТЕХНОХЕМИЈА АД
Акционарски фонд

ТЕХНОХЕМИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И ПРОИЗВОДЊУ ХЕМИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ РОБЕ-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива