ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за предузеће Војводина, Старчево

22. авг. 2015.

шифра поступка: JP 22/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 21.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Акционарског друштва Војводина, Старчево, шифра поступка: JP 22/15, који је објављен 26.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

Војводина АД
Стечај

Акционарско друштво Војводина, Старчево

Локација:

Старчево

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива