Oдржана Друга седница Комисије за Јавно предузеће Радио РАШКА

20. авг. 2015.

Шифра поступка ЈП 91/15

САОПШТЕЊЕ

 

 

Јавно предузеће радио станица „Радио РАШКА“, Рашка

 

Шифра поступка ЈП 91/15

 

Дана 19.08.2015. године одржана је Друга седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће радио станица „Радио РАШКА“, Рашка, МБ 17034243 - шифра поступка ЈП 91/15.

 

Комисија је констатовала да је пристигла пријава за учешће достављена у складу са Јавним позивом, Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче.

 

Такође, извршена је провера у вези са уплатом депозита и подаци о понуђачу у бази података Агенције за приватизацију, те је Комисија једногласну донела одлуку да се пријава одобри.

 

  • мисија је отворила коверту са ознаком „Понуда“, достављена од стране јединог учесника у поступку (Kopernikus Cable Network d.o.o., Ниш), и прогласила учесника Купцем 100% капитала који Општина Рашка има у субјекту приватизације Јавно предузеће радио станица „Радио РАШКА“, Рашка.

 

Почетна цена за продају 100% капитала који Општина Рашка има у субјекту приватизације Јавно предузеће радио станица „Радио РАШКА“, Рашка, према Јавном позиву шифра поступка ЈП 91/15 је износила 14.939,03 ЕУР, док је понуђена цена од стране јединог учесника у поступку 14.950,00 ЕУР

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

 

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

РАДИО РАШКА ЈП / KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA RAŠKA DOO RAŠKA
Контрола

Јавно предузеће Радио станица Радио Рашка

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива