Oдржана Трећа седница Комисије за Јавно предузеће РАДИО ШИД

20. авг. 2015.

Шифра поступка ЈП 61/15

САОПШТЕЊЕ

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ, НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

„РАДИО ШИД“, ШИД

 

Шифра поступка ЈП 61/15

 

 

Дана 19.08.2015. године одржана је Трећа седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће за радио-дифузну, новинску и издавачку делатност „Радио Шид“, Шид - шифра поступка ЈП 61/15.

 

Почетна цена за продају 100% капитала који који Општина Шид има у субјекту приватизације Јавно предузеће за радио-дифузну, новинску и издавачку делатност „Радио Шид“, Шид, према Јавном позиву шифра поступка ЈП 61/15 је износила 6.928,00 евра.

 

У поступку јавног надметања, постигнута је цена у износу од 531.000,00 евра, колико је понудио првопласирани понуђач KOPERNIKUS CABLE NETWORК ДОО, Ниш.

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

 

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Радио Шид ЈП / KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID DOO, ŠID
Контрола

КОПЕРНИКУС РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ШИД ДОО, ШИД

Локација:

Шид

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива