Неуспешна продаја капитала предузећа НАШ ГЛАС

19. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 96/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Новинско издавачко друштво са ограниченом одговорношћу „НАШ ГЛАС“, Смедерево, МБ 07654120- шифра поступка: JP 96/15, проглашен је неуспешним дана 18.08.2015. године, од стране Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

НАШ ГЛАС ДОО

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НАШ ГЛАС СМЕДЕРЕВО

Локација:

Смедерево

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива