Продато Јавно инфомативно предузеће Радио и телевизија Бачка Паланка

18. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 71/15

 

 

 

 

Продато Јавно инфомативно предузеће

Радио и телевизија Бачка Паланка, Бачка Паланка

Шифра поступка: JP 71/15

 

Дана 17.08.2015. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно информативно предузеће Радио и телевизија Бачка Паланка, Бачка Паланка, на којој су отворенe Понудe 3 учесника у поступку чије су Пријаве за учешће одобрена од стране Комисије.

 

Комисија је констатовала да су све понуде достављене у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче. Комисија је констатовала да су створени услови за спроођење поступка јавног надметања.

 

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је  9.818,47 евра, а почетна цена на јавном надметању била је највиша понуђена цена једног од понуђача у износу од 10.000,00 евра. Након спроведеног поступка јавног надметања, постигнута је највећа купопродајна цена од 249.000,00 евра је коју је понудио Павле Анушић, чиме су створени услови да га Комисија за спровођење поступка прогласи купцем 100% капитала који Општина Бачка Паланка има у субјекту приватизације Јавно информативно предузеће Радио и телевизија Бачка Паланка, Бачка Паланка.

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

 

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Радио и телевизија Бап јп

Јавно информативно предузећеРадио и телевизија Бачка Паланка

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива