Продато Јавно предузеће за информисање НОВИ ПАЗАР ЈП, НОВИ ПАЗАР

14. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 58/15

Продато Јавно предузеће 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „НОВИ ПАЗАР“ ЈП, НОВИ ПАЗАР

Шифра поступка: JP 58/15

Дана 14.08.2015. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће за информисање „Нови Пазар“ ЈП, Нови Пазар, на којој је отворена Понуда учесника у поступку - Конзорцијум физичких лица, чији је овлашћени представник Денис Маврић из Новог Пазара (у даљем тексту: Конзорцијум), чија је Пријава за учешће одобрена од стране Комисије.

Пре отварања коверте са ознаком: „Понуда“, сви присутни су обавештени од стране Комисије да је дана 14.08.2015. године у 14:00 часова, други учесник у поступку - физичко лице Зукорлић Мухамед из Новог Пазара, писаним путем обавестио Агенцију за приватизацију да одустаје од учешћа у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала наведеног субјекта приватизације

Комисија је констатовала да је понуда Конзорцијумa достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила учесника - Конзорцијум, Купцем 100% капитала који Град Нови Пазар има у субјекту приватизације Јавно предузеће за информисање „Нови Пазар“ ЈП, Нови Пазар.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 89.347,29 евра, а својом понудом учесник - Конзорцијум обавезао се да плати 89.350,00 евра у готовом, ради куповине 100% капитала који Град Нови Пазар има у субјекту приватизације Јавно предузеће за информисање „Нови Пазар“ ЈП, Нови Пазар.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

Видео

Галерија

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ ПАЗАР доо Нови Пазар
Контрола

Јавно предузеће за информисање Нови Пазар

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива