Продато Јавно предузеће Радио телевизија Инђија, Инђија

14. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 53/15

Продато Јавно предузеће Радио телевизија Инђија, Инђија

Шифра поступка: JP 53/15

Дана 14.08.2015. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће Радио телевизија Инђија, Инђија, на којој је отворена Понуда јединог учесника у поступку чија је Пријава за учешће одобрена од стране Комисије.

Комисија је констатовала да је понуда физичког лица Данијеле Шуше из Шида достављена у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15) и Упутством за понуђаче и прогласила учесника Данијелу Шушу из Шида Купцем 100% капитала који Општина Инђија има у субјекту приватизације Јавно предузеће Радио телевизија Инђија, Инђија.

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 63.458,00 евра, а својом понудом учесник Данијела Шуша из Шида обавезала се да плати 63.458,00 евра у готовом, ради куповине 100% капитала који Општина Инђија има у субјекту приватизације Јавно предузеће Радио телевизија Инђија, Инђија.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцим, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затражи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ИНЂИЈА ЈП
Контрола

Јавно предузеће за информисање Радио телевизија Инђија

Локација:

Инђија

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива