ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА за МАГНОХРОМ ДОО, Краљево

14. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 36/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 10.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала МАГНОХРОМ ДОО, Краљево, шифра пoступка: JP 36/15, који је објављен 27.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

Магнохром доо
Стечај

Магнохром доо Краљево

Локација:

Краљево

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива