Неуспешна продаја имовине предузећа ИПМ ДОО, МАЈДАНПЕК

13. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 29/15

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ИПМ доо, Мајданпек - шифра поступка: JP 29/15, проглашен је неуспешним дана 10.08.2015. године, од стране Комисије за спровођење поступка, с обзиром да у предвиђеном року Агенцији за приватизацију није достављен ниједан захтев за откуп Продајне докуменатције, а самим тим ни пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације ИПМ доо, Мајданпек.

ИПМ МАЈДАНПЕК  доо
Стечај

Индустрија за прераду Мајданпек

Локација:

Мајданпек

Делатност:

Производња накита и сродних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива