ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА Привредног друштва ЗГОП ад, Нови Сад

12. авг. 2015.

шифра пoступка: JP 33/15

Агенција за приватизацију обавештава јавност да је дана 10.08.2015. године, донела Одлуку којом се поништава Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад, шифра пoступка: JP 33/15, који је објављен 27.05.2015. године, у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Агенције за приватизацију.

ЗГОП АД
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива