Измена бр. 3 Јавног позива за „ГРАНИЧАР", ГАКОВО

11. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 42/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГРАНИЧАР“, ГАКОВО

МБ: 08064920
Шифра поступка: JP 42/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 42/15, на начин како следи:

1. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:
„Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 2.060.560,17 евра.“

1. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:
„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 206.056,02 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију
Републике Србије
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија
Тел:   + 381 11 30 20 804
Факс: + 381 11 30 20 881

Андрија Васиљевић
Руководилац пројекта за приватизацију
е-mail: avasiljevic@priv.rs
Јелена Матовић
Помоћник руководиоца пројекта
е-mail: jmatovic@priv.rs

Граничар АД
Стечај

Акционарско друштво Граничар, гаково

Локација:

Гаково

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива