Измена бр. 1 Јавног позива за РЕЧ НАРОДА АД, ПОЖАРЕВАЦ

10. авг. 2015.

Шифра продаје: JP 73/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 30.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РЕЧ НАРОДА АД, ПОЖАРЕВАЦ

МБ: 20153091

Шифра продаје: JP 73/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 73/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 26.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 3.856,06 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче“.

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 28.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату у 15:00 часова по београдском времену.“

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси: www.priv.rs/recnaroda/11447/.shtml

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Сања Спасенић

Руководилац пројекта

е-mail: sspasenic@priv.rs

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

е-mail: nbekic@priv.rs

6. У случају потребе, Агенција задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из Јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

НИПД РЕЧ НАРОДА АД
Акционарски фонд

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РЕЧ НАРОДА АД ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Делатности новинских агенција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива