Одржана седница Комисије за ЈП Нови Пазар, из Новог Пазара

07. авг. 2015.

шифра поступка 58/15

Дана 07.08.2015. године са почетком у 14.30 часова, одржана је друга (II) седница Комисије за спровођење поступка приватизације ЈП Нови Пазар, Нови Пазар, шифра поступка 58/15.

Како је 06.08.2015. године на адресу Агенције за приватизацију пристигао приговор једног од понуђача, а у вези достављене исправе у документацији другог понуђача, Комисија је одлучивала о поднетом приговору.

Комисија је једногласно усвојила приговор и наложила, у складу са чл. 13 став 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, да се изврши допуна документације.

Рок за доставу исте је четвртак 13.08.2015. године до 15 часова, по локалном времену, у просторијама Агенције за приватизацију, V спрат, канцеларија 515.

По предметној допуни, Комисија ће одлучивати на трећој (III) седници заказаној за петак 14.08.2015. године у 14.30 часова, те уколико комисија прихвати достављену допуну документације, у наставку седнице ће се приступити отварању коверата са понудама и након тога, Јавном надметању.

Такође, истичемо да је техничком грешком на сајту Агенције за приватизацију објављена информација о одлагању седнице и Јавног надметања.

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВИ ПАЗАР доо Нови Пазар
Контрола

Јавно предузеће за информисање Нови Пазар

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива