Продате Телевизија Трстеник и Јавно предузеће Аполо

06. авг. 2015.
Јавно надметање Телевизија Трстеник

Јавно предузеће „Радио Телевизија Трстеник“ продатo је на јавном надметању, које је одржано у Агенцији за приватизацију, по цени од 177.000 евра конзорцијуму физичких лица из Трстеника које је заступао Владимир Стевановић.

У поступку јавног надметања учествовала су четири понуђача која су доставила валидне понуде Радојица Милосављевић из Крушевца, предузеће „Boss Construction“ DOO Стари Трстеник, Братислав Павловић из Трстеника и конзорцијум физичких лица из Трстеника који је заступао Владимир Стевановић и који је понудио највећу цену. Почетна цена на јадном надметању била је 30.000 евра.

Јавно предузеће „Аполо“ Нови Сад продато је предузећу „Србија данас“ из Београда, које је једино доставило понуду за куповину капитала тог јавног информативног предузећа. Остварена продајна цена је 174.950 евра, што је уједно била и почетна цена на јавном надметању за продају капитала ЈП „Аполо“ Нови Сад.

Пре закључења уговора о продаји капитала, са горе проглашеним купцима, Агенција за приватизацију је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од  Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Такође, пре закључења уговора, у складу са Протоколом о сарадњи, закљученим између Агенције за приватизацију и Регулаторног тела за електронске медије од 27.05.2015. године, Агенција за приватизацију је у обавези да затржи мишљење од Регулаторног тела за електронске медије, о постојању односно непостојању стања којим се нарушава медијски плурализам од стране проглашених купаца.

Тек након добијања позитивних мишљења Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца и Регулаторног тела за електронске медија о непостојању сметњи за закључивање уговора, Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.

 

 

Видео

Галерија

Јавно надметање Телевизија Трстеник

Јавно надметање Телевизија Трстеник

Јавно надметање Телевизија Трстеник

Јавно надметање Телевизија Трстеник

Отварање понуде за Јавно предузеће Аполо Нови Сад

Отварање понуде за Јавно предузеће Аполо Нови Сад

Отварање понуде за Јавно предузеће Аполо Нови Сад

Отварање понуде за Јавно предузеће Аполо Нови Сад

ЈП АПОЛО / НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД
Контрола

НОВОСАДСКА ТВ ДОО НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива