Приватизација медија

05. авг. 2015.

Комисија за спровођење Поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈП „Аполо“ Нови Сад, констатовала је да је у законском року Агенцији за приватизацију достављена једна понуда, за коју је утврђено да испуњава формалне услове Поступка. Отварања коверта ,,Понуда,, заказано је за  6.8.2015. у 14,00 часова.

За субјекат приватизације ЈП „Радио телевизија Инђија“ у законском року Агенцији за приватизацију достављена је једна понуда, за коју је Комисија за спровођење поступка констатовала да испуњава формалне услове. Отварање коверте ,,Понуда,, заказано је за 14.8.2015. у 11.00 часова.

За субјекат приватизације ЈП „Радио телевизија Трстеник“ у законском року Агенцији за приватизацију достављене су 4 понуде, за које је Комисија за спровођење поступка утврдила да испуњавају формалне услове. Отварање коверте ,,Понуда,, и јавно надметање заказани су за 6.8.2015. у 11.00 часова.

За субјекат приватизације ЈП „РТВ Панчево“ у законском року Агенцији за приватизацију достављене су 3 понуде. Комисија за спровођење поступка утврдила да једна понуда испуњава формалне услове. Отварање коверте ,,Понуда,, заказано је за 11.8.2015. у 12.00 часова.

За субјекат приватизације ЈП „Нови Пазар“ у законском року Агенцији за приватизацију достављене су 2 понуде. Комисија за спровођење поступка утврдила је да две понуде испуњавају формалне услове. Отварање коверте ,,Понуда,, и јавно надметање заказани су за 7.8.2015. у 14.30 часова.

Комисије за спровођење Поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјеката приватизације „ДНЕВНИК“ АД“, Нови Сад,  ЈП Радио Сечањ - Сечањ, ЈП ,,Нови пут“ Јагодина и ЈП „Радио Бујановац“ прогласили су ове поступке неуспешним, с обзиром да у предвиђеном року, Агенцији за приватизацију није достављена ниједна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем. За ове медије, у складу са закономским роком, бићем расписан нови Јавни позив за прикупљање понуда са јавним надметањем ради продаје капитале тих субјеката приватизације.

 

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива