Измена бр. 3 Јавног позива за „ДУВАН" АД, Љубовија

05. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 40/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 40/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДУВАН АД, Љубовија

МБ: 07116209

Шифра поступка: JP 40/15

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДУВАН АД, Љубовија,  шифра поступка: JP 40/15, мења се на начин како следи:

1. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена за пакет акција који се нуди на продају износи 1.448.560.23 евра

2. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

3. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 18.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

4. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да плате депозит за учешће у Поступку, у износу од 144.856.02 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче. “

5. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 15:00 часова по локалном времену.“

6. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

7. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Марија Илић Кнежевић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: marijailic@priv.rs

Сандра Чавић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: scavic@priv.rs

Дуван ад
Акционарски фонд

ДУВАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ДУВАНА, ЉУБОВИЈА

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива