Измена бр. 1 Јавног позива за ЈП ШУМАДИЈА, АРАНЂЕЛОВАЦ

04. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 68/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 30.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 68/15, (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БР. 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ШУМАДИЈА, АРАНЂЕЛОВАЦ

МБ: 07122802

Шифра поступка: JP 68/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 68/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 12.08.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену).“

2. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Захтев за откуп продајне документације се подноси до 06.08.2015. године (до 15:00 часова по београдском времену).“

3. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 6.276,08 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

4. У тачки 9. став 1 мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком „Подаци о понуђачу“ одржаће се дана 14.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси Теразије 23, 11 000 Београд, на 3. спрату у 15:00 часова по београдском времену.“

5. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

6. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати следећа лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Сања Спасенић

Руководилац пројекта

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: sspasenic@priv.rs

 

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел:   +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

ШУМАДИЈА ЈП / Радио- телевизија Шумадија ДОО Аранђеловац
Контрола

Јавно предузеће за информисање ,, Шумадија Аранђеловац

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива