Измена бр. 3 Јавног позива за АД ДРАГАН МАРКОВИЋ БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

04. авг. 2015.

Шифра поступка: JP 38/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АД ДРАГАН МАРКОВИЋ БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

МБ: 07042442

Шифра поступка: JP 38/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 38/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. Јавног позива мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену.“

2. У тачки 6. став 5. Јавног позива мења се и гласи:

„Захтев за откуп продајне документације се подноси до 17.08.2015. године до 15:00 часова по београдском времену. Продајна документација биће доступна од 07.08.2015. године.“

3. У тачка 9. став 1. Јавног позива мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 15:00 часова по београдском времену.“

4. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Драгана Пузић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 25 795

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел:   +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

 

 

ДРАГАН МАРКОВИЋ АД
Стечај

Драган Марковић ад Обреновац

Локација:

Обреновац

Делатност:

Узгој свиња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива