Измена бр. 2 Јавног позива за „БРАНКО ПЕРИШИЋ" АД,КРУШЕВАЦ

31. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 28/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и дана 28.05.2015. године у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­БРАНКО ПЕРИШИЋ“ АД, КРУШЕВАЦ

МБ: 07268769

Шифра поступка: JP 28/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 28/15, на начин како следи:

У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 25.08.2015. године до 12:00 часова по локалном времену.“

У тачки 6. Јавног позива ставови 5. и 6. мењају се и гласе:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је 18.08.2015. године до 12:00 часова по локалном времену.“

„Продајна документација ће бити доступна од 10.08.2015. године“.

У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 27.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 13:00 часова по локалном времену.“

Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Биљана Савковић

Руководилац пројекта за приватизацију

Тел:   + 381 11 30 25 725

E-mail: bsavkovic@priv.rs

Јована Радуловић

Помоћник руководиоца пројекта

Тел:   +381 11 30 29 978

E-mail: jradulovic@priv.rs

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД
Стечај

БРАНКО ПЕРИШИЋ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња млинских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива