Измена бр. 2 Јавног позива за МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК

30. јул. 2015.

Шифра продаје: JP 29/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 29/15 (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ИДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ МАЈДАНПЕК ДОО, МАЈДАНПЕК

                                                                                             МБ: 07250509

Шифра продаје: JP 29/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 29/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. мења се став 4. и гласи:

“Према извештају овлашћеног проценитеља, процењена тржишна цена наведене имовинске целине са стањем на дан 31.12.2014. године износи 2.991.354,75 евра.“

2. У тачки 4. мења се став 1. и гласи:

„Почетна цена за продају имовинске целине износи 100% процењене вредности имовине, односно 2.991.354,75 евра.

3. У тачки 5. мења се став 1. и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 14.08.2015. године до 15:00 по локалном времену у Републици Србији.

4.   У тачки 6. мења се став 5. и гласи:

„Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне документације је до 10.08.2015. године 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

5.  У тачки 6. мења се став 6. и гласи:

„Продајна документација ће бити доступна од 31.07.2015. године.“

6. У тачки 7. мења се став 1. и гласи:

Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 299.135,48 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче“.

7У тачки 9. мења се став 1. и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 17.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 15:00 часова по локалном времену.“

8. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени.

9. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле       наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Оливера Аранђеловић

Руководилац пројекта

е-mail: oarandjelovic@priv.rs

 

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

е-mail: nbekic@priv.rs

ИПМ МАЈДАНПЕК  доо
Стечај

Индустрија за прераду Мајданпек

Локација:

Мајданпек

Делатност:

Производња накита и сродних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива