Измена бр. 3 Јавног позива за БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО , НЕУЗИНА

29. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 27/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 26.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“, шифра поступка: JP 27/15, (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БР. 3 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО НЕУЗИНА

МБ: 08057745

Шифра поступка: JP 27/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 27/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 24.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

2. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

„Захтев се подноси до 17.08.2015. године до 15:00 часова по локалном времену. Продајна документација је доступна од 16.07.2015. године.“

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 26.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 15:00 часова по локалном времену.“

4. Сви остали подаци из Јавног позива остају непромењени и доступни су на интернет адреси:   

http://www.priv.rs/upload/document/bratstvo_i_jedinstvo.pdf

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати следећа лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Драгана Пузић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

Тел:   +381 11 30 20 887

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: nbekic@priv.rs

БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО АД
Стечај

АКЦИНАРСКО ДРУСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО НЕУЗИНА

Локација:

Неузина

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива