Јавни позив за АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

25. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 102/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

МБ: 07179049

Шифра поступка: JP 102/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АД ДИБ БУЈАНОВАЦ, МБ: 07179049 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2. Подаци о Субјекту приватизације

Према подацима из Регистра привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре, у приложеној табели дати су основни подаци Субјекта приватизације.

Пословно име:

АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

Матични број:

07179049

Структура капитала (ЦРХоВ):

  • Акционарски фонд а.д Београд…47.93103% (16.263 акција)
  • ПИО Фонд…………………………..10,00000% (3.393 акција)
  • Остали акционари…………………42.06897% (14.274 акција)

УКУПНО:…………………………………….100% (33.930 акција)

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

81.432.000 РСД

Уплаћени новчани капитал

81.432.000 РСД 01.02.2012

3. Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 19.656  акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, што представља 57,93103% укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-           16.263 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, у власништву Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 47.93103% укупног капитала Субјекта приватизације и

-           3.393 акција у власништву ПИО Фонда ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број; RSDIBBE29987, што представља 10,00000% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 2.063.647 евра.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 2.063.647 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

А.Д. за производњу и обраду дувана и дуванске фолије ДИБ Бујновац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива