Измена бр. 2 Јавног позива за ДОЛОВО, ДОЛОВО

21. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 34/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је, дана 27.05.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДОЛОВО, ДОЛОВО

МБ: 08047685

Шифра поступка: JP 34/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 34/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи 424.018,25 евра“.

2. У тачки 4. став 1. мења се и гласи:

„Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, који се нуди на продају, односно 424.018,25 евра“.

3. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 05.08.2015. године до 14:00 часова по београдском времену.“

4. У тачки 6. став 4. мења се и гласи:

„Захтев се подноси у периоду од 11.06.2015. године до 30.07.2015. године. Продајна документација биће доступна од 22.07.2015. године.

5. У тачки 7. став 1. мења се и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 42.401,83 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче“.

6. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 07.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 3. спрату, сала 301 у 13:00 часова по београдском времену.“

7. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

8. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Љиљана Максић

Руководилац пројекта у Центру за приватизацију

е-mail: ljmaksic@priv.rs

Светлана Роко

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: sroko@priv.rs

ДОЛОВО АД
Стечај

Долово ад Долово

Локација:

Долово

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива