Јавни позив за ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

16. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 101/15

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014 и 46/2015), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14 и 61/15), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

МБ: 07012209

Шифра поступка: JP 101/15

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД МБ: 07012209 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаје капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица, која послују у делатности метало-прерађивачке индустрије

2. Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

Матични број:

07012209

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSPRADE52586, са укупно 20.312 обичних акција, од чега је 14.188 акција, или 69,85033% капитала у власништву Агенције за приватизацију РС и 6.124 акција или 30,13982% капитала у власништву осталих акционара.

Вредност капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

128.173,74 EUR

Уплаћени новчани капитал

128.173,74 EUR 31.12.2007

3. Опис и вредност предметa продаје

Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 14.188 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број RSPRADE52586, што представља 69,85033% укупног капитала Субјекта приватизације.

4. Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 2.676.068,66 евра.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
ИП Рад ад
Контрола

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД )

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива