Измена бр. 2 Јавног позива за РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

15. јул. 2015.

Шифра поступка: JP 32/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 27.05.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНЕ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

МБ: 20047844

Шифра поступка: JP 32/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 32/15, на начин како следи:

1. У тачки 3. мења се став 2. Јавног позива и гласи:

„Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2014. године, износи: 2.413.790,00 евра.

2. У тачки 4. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Почетна цена износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације који се нуди на продају са стањем на дан 31.12.2014. године, односно 2.413.790,00 евра.

3. У тачки 5. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 05.08.2015. године до 10:00 часова по београдском времену.“

4. У тачки 7. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку, у износу од 241.379,00 евра или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.“

5. У тачки 9. мења се став 1. Јавног позива и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 07.08.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 10:00 часова по београдском времену.“

6. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

7. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Надежда Ћурчић

Вођа пројектног тима

е-mail: ncurcic@priv.rs

Марко Љубоја

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: mljuboja@priv.rs

 
Рафинерија нафте ад
Контрола

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЉА РАФИНЕРИЈА НАФТЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива