Измена бр. 1 Јавног позива за ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ

14. јул. 2015.

Шифра продаје: JP 67/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 30.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ

                                                                                    МБ: 07194455

Шифра продаје: JP 67/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 67/15, на начин како следи:

1. У тачки 6. Јавног позива мења се став 6. и гласи:

„Продајна документација биће доступна од 22.07.2015. године.“

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Сања Спасенић

Руководилац пројекта

е-mail: sspasenic@priv.rs

 

Невена Бекић

Самостални стручни сарадник

е-mail: nbekic@priv.rs

 

 

 
ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРУШЕВАЦ
Контрола

ЈП Радио телевизија Крушевац

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива