Измена бр. 1 Јавног позива за ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ ПУТ, ЈАГОДИНА

10. јул. 2015.

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 30.06.2015. године објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ ПУТ, ЈАГОДИНА

                                                                                    МБ: 07114931

Шифра продаје: JP 65/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 65/15, на начин како следи:

1. У тачки 6. Јавног позива мења се став 6. и гласи:

„Продајна документација биће доступна од 17.07.2015. године.“

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Сања Спасенић

Руководилац пројекта

е-mail: sspasenic@priv.rs

 

Наташа Сарић

Помоћник руководиоца пројекта

е-mail: nsaric@priv.rs

 

 
Нови пут јп / Kopernikus Radio Televizija Jagodina doo Jagodina
Контрола

Јавно - информативно предузеће НОВИ ПУТ

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива