Јавни позив за Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац", Панчево

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 70/15

 

На основу члана 3. став 3. и члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/2014) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево

МБ: 08393354

 

Шифра поступка: JP 70/15

 

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, МБ 08393354 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево

Матични број:

08393354

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSPNCEE61622, са укупно 7.736 акцијe, од чега је 6.058 акција или 78,30920% капитала у власништву Агенције за приватизацију, 928 акција или 11,99586% капитала у власништву Акционарског фонда ад, Београд и 750 акција или 9,69494% капитала у власништву осталих акционара.

Структура капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

35.392,41 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

35.392,41 ЕУР 31.12.2006.

3.      Опис и вредност предметa продаје

 

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 6.986 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSPNCEE61622, што представља 90,30506%укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          6.058 акције CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSPNCEE61622, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 78,30920% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          928 акције у власништву Акционарског фонда ад, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSPNCEE61622, што представља 11,99586% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 60.268,70 ЕУР.

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 54.425,68 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 

Јавни позив у целости
ЈНИП ПАНЧЕВАЦ АД
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАНЧЕВАЦ ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива