Јавни позив за Новинско издавчко привредно друштво „РЕЧ НАРОДА" АД, Пожаревац

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 73/15

На основу члана 3. став 3. и члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, број 122/14) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Новинско издавчко привредно друштво „РЕЧ НАРОДА“ АД, Пожаревац

МБ: 20153091

 

Шифра поступка: JP 73/15

 

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Новинско издавчко привредно друштво „РЕЧ НАРОДА“ АД, Пожаревац, МБ 20153091 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом: продаја капитала субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Новинско издавчко привредно друштво „РЕЧ НАРОДА“ АД, Пожаревац

Матични број:

20153091

Структура капитала (ЦРХоВ):

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSRNRDE35630, са укупно 2.116 акција, од чега је 1.601 акција или 75.66163% капитала у власништву Агенције за приватизацију, 418 акције или 19.75425% капитала у власништву Акционарског фонда ад, Београд и 97 акција или 4.58412% капитала у власништву осталих акционара.

Структура капитала (АПР):

Уписани новчани капитал

9.901,9 ЕУР

Уплаћени новчани капитал

9.901,9 ЕУР 10.04.2006.

3.      Опис и вредност предметa продаје

 

Предмет продаје чини Пакет акција састављен од 2.019 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSRNRDE35630, што представља 95,41588%укупног капитала Субјекта приватизације, који се састоји од:

-          1.601 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број: RSRNRDE35630, у власништву Агенције за приватизацију, што представља 75.66163% укупног капитала Субјекта приватизације и

-          418 акције у власништву Акционарског фонда ад, Београд ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број: RSRNRDE35630, што представља 19.75425% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 40.413,23 ЕУР.

 

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 38.560,64 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
НИПД РЕЧ НАРОДА АД
Акционарски фонд

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РЕЧ НАРОДА АД ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Делатности новинских агенција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива