Јавни позив за НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НАШ ГЛАС", СМЕДЕРЕВО

30. јун. 2015.

Шифра поступка: JП 96/15

На основу члана 3. став 3. и члана 26. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 46/15), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14) и члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НАШ ГЛАС“, СМЕДЕРЕВО

МБ: 07654120

 

 Шифра поступка: ЈП 96/15

 

Агенција позива сва домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијуме правних и/или физичких лица заинтересованих за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације Новинско издавачко друштво са ограниченом одговорношћу „Наш глас“, Смедерево, МБ: 07654120 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаја капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Пријава).

1.      Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица, као и конзорцијуми правних и/или физичких лица.

2.      Подаци о Субјекту приватизације

Пословно име:

Новинско издавачко друштво са ограниченом одговорношћу „Наш глас“, Смедерево

Матични број:

07654120

Структура капитала (АПР):

83,17% Агенција за приватизацију

Уписан и уплаћен новчани капитал

2.865.080,36 РСД на 31.12.2006.

320.999,81 РСД на 21.07.2010.

16,83% Остали уделичари

Уписан и уплаћен новчани капитал

628.920,58 РСД на 31.12.2006.

3.      Опис и вредност предметa продаје

Предмет продаје чини 100% капитала који је у власништву Агенције за приватизацију, што чини 83,17% укупног капитала Субјекта приватизације.

Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације, са стањем на дан 31.12.2014. године, износи: 271.972,81 ЕУР.

4.      Почетна цена предмета продаје

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 226.200 ЕУР.

Депозит купца се урачунава у продајну цену.

Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања).

Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

Јавни позив у целости
НАШ ГЛАС ДОО

НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НАШ ГЛАС СМЕДЕРЕВО

Локација:

Смедерево

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива