ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 38 МЕДИЈА

30. јун. 2015.

Агенција за приватизацију објавила је у дневном листу „Политика“ и на свом сајту www.priv.rs Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Јавно предузеће Новинска агенција „ТАНЈУГ" са потпуном одговорношћу, Београд.

Почетна цена за продају предмета продаје износи 100 одсто процењене вредности капитала, односно 760.935,74 евра.

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 30.7.2015. до 15 часова на адресу Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд.

Отварање главног коверта и коверта са ознаком ,,Подаци о понуђачу одржаће се дана 3.8.2015. у просторијама Агенције за притизацију, Теразије 23 у Београду. Комплетан текст Јавног позива можете погледати путем следећег линка www.priv.rs/Privatizacija/11438/Tanjug.shtml

Агенција за приватизацију објавила је и Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „Дневник АД“ Нови Сад

Агенција нуди на продају пакет акција који представља 98,980004 одсто капитала субјекта приватизације.

Почетна цена за Пакет акција који се нуди на продају износи 7.397.012,62 евра.

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 31.7.2015. до 12 часова на адресу Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд.

Отварање главног коверта и коверта са ознаком ,,Подаци о понуђачу одржаће се дана 3.8.2015. у просторијама Агенције за притизацију, Теразије 23 у Београду. Комплетан текст јавног позива можете погледати путем следећег линка www.priv.rs/Privatizacija/11402/Dnevnik.shtml

Агенција за приватизацију објавила је и Јавне позиве за учешће у поступку јавног прикуљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала следећеих субјеката приватизације:

-          Јавно предузеће радио станица „Радио Рашка“ - Рашка

www.priv.rs/Privatizacija/11437/Raska.shtml

-          Јавно предузеће „Радио телевизија Шабац“ - Шабац

www.priv.rs/Privatizacija/11436/Sabac.shtml

-          Јавно информативно предузеће „Ивањички радио“ - Ивањица

www.priv.rs/Privatizacija/11435/Ivanjica.shtml

-          Јавно предузеће „Радио-телевизија Крагујевац“ - Крагујевац

www.priv.rs/Privatizacija/11434/Kragujevac.shtml

-          Јавно информативно предузеће „Нови пут“ - Јагодина

www.priv.rs/Privatizacija/11433/NoviPut.shtml

-          Јавно инфомативно предузеће „Радио Ваљево“ - Ваљево

www.priv.rs/Privatizacija/11432/Valjevo.shtml

-          Јавно предузеће радио дифузне делатности „Радио Сечањ“ - Сечањ  www.priv.rs/Privatizacija/11431/Secanj.shtml

-          Јавно предузеће „Телевизија Блаце“ - Блаце   

-          www.priv.rs/Privatizacija/11430/Blace.shtml

-          Јавно радиодифузно предузеће „Радиотелевизија Панчево“ - Панчево

www.priv.rs/Privatizacija/11429/Pancevo.shtml

-          Установа Информативни центар Бачки Петровац - Бачки Петровац - www.priv.rs/Privatizacija/11428/BackiPetrovac.shtml

-          Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће „Реч радника“ са ПО - Алексинац

www.priv.rs/Privatizacija/11427/RecRadnika.shtml

-          Јавно радио-дифузно предузеће “Радио Пожаревац“ - Пожаревац

www.priv.rs/Privatizacija/11426/Pozarevac.shtml

-          Јавно предузеће „Радио Пирот“ - Пирот

www.priv.rs/Privatizacija/11425/Pirot.shtml

-          Јавно предузеће „Радио-телевизија Крушевац“ - Крушевац             www.priv.rs/Privatizacija/11424/RTVKrusevac.shtml

-          Јавно информативно предузеће „Радио и телевизија Бачка Паланка“ - Бачка Паланка

www.priv.rs/Privatizacija/11423/BackaPalanka.shtml

-          Јавно предузеће за информисање „Шумадија“ . Аранђеловац

www.priv.rs/Privatizacija/11422/Sumadija.shtml

-          Јавно предузеће ,,Радио Суботица - SZABADKAI RADIO KOZVALLALAT T.F“ - Суботица

www.priv.rs/Privatizacija/11421/Subotica.shtml

-          Јавно информативно предузеће „Радио Пожега“ - Пожега

www.priv.rs/Privatizacija/11420/RadioPozega.shtml

-          Јавно информативно предузеће „Радио телевизија Цариброд - Димитровград“ - Димитровград

www.priv.rs/Privatizacija/11419/Caribrot.shtml

-          Јавно предузеће „Телевизија Пожега“ - Пожега

www.priv.rs/Privatizacija/11418/Pozega.shtml

-          Јавно предузеће за информисање „Радио телевизија Стара Пазова“, Стара Пазова

www.priv.rs/Privatizacija/11417/RTVStaraPazova.shtml

-          Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ - Ниш

www.priv.rs/Privatizacija/11416/NiskaTV.shtml

-          Јавно предузеће за радио-дифузну, новинску и издавачку делатност „Радио Шид“ - Шид

www.priv.rs/Privatizacija/11415/Sid.shtml

-          Јавно предузеће - Центар за информисање и маркетинг „ТВ Љиг“ - Љиг www.priv.rs/Privatizacija/11414/Ljig.shtml

-          Јавно предузеће „Радио Медвеђа“ - Медвеђа

www.priv.rs/Privatizacija/11413/Medvedja.shtm

-          Јавно предузеће Informativni press centar opštine Vladičin Han“ - Владичин Хан

www.priv.rs/Privatizacija/11412/VladicinHan.shtml

-          Јавно предузеће за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ  „Пруга“ - Лајковац

www.priv.rs/Privatizacija/11411/Pruga.shtml

-          Јавно радио-дифузно и ТВ предузеће „Петровац на Млави“  - Петровац на Млави

www.priv.rs/Privatizacija/11410/Petrovac.shtml

-          Јавно предузеће Центар за информисање Нови Кнежевац

www.priv.rs/Privatizacija/11409/NoviKnezevac.shtml

-          Јавно предузеће „Радио и телевизија Трстеник“ са ПО - Трстеник

www.priv.rs/Privatizacija/11406/RTVTrstenik.shtml

-          Јавно предузеће за информисање „Радио телевизија Инђија“ - Инђија www.priv.rs/Privatizacija/11405/RTVIndjija.shtml

-          Јавно предузеће за информисање „Нови Пазар“ ЈП - Нови Пазар

www.priv.rs/Privatizacija/11404/NoviPazar.shtml

-          Јавно предузеће - Градски информативни центар „Аполо“ - Нови Сад  www.priv.rs/Privatizacija/11403/Apolo.shtml

-          Јавно предузеће „Радио телевизија Брус“ - Брус

www.priv.rs/Privatizacija/11401/Brus.shtml

-          Јавно информативно предузеће „БЦ инфо“ - Бела Црква

www.priv.rs/Privatizacija/11400/BCInfo.shtml

-          Јавно предузеће радио дифузне делатности „Радио Бачка“ - Бач  www.priv.rs/Privatizacija/11399/Backa.shtml

Подсећамо да је Агенција за приватизацију 25.6.2015. објавила и Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „Студио Б“ Београд - www.priv.rs/Privatizacija/11392/StudioB.shtml

Агенција за приватизацију припрема објаву Јавног позива за још 8 медијских предузећа и то:

-          ЈНИП „Панчевац“ АД, Панчево

-          „Недељне новине“ АД, Бачка Паланка

-          НИПД „Реч Народа“ АД, Пожаревац

-          „Глас Подриња“ АД, Шабац

-          „Радио Барајево“, Барајево

-          ИПЦ „Кула“ , Кула

-          „Наш Глас“, Смедерево

-          „ТВ Пирот, Пирот

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива